Werkwijze en aanbod

Aanmelden

U kunt zich op eigen initiatief aanmelden of door middel van een verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts of psycholoog. Aanmelden kan telefonisch of per mail, zie Aanmelden en contact. Na aanmelding volgt het intake/kennismakingsgesprek, of indien u dat wenst eerst een oriënterend gesprek.

Oriënterend gesprek

U kunt een afspraak maken voor een oriënterend gesprek waarin u geïnformeerd wordt over de behandeling en werkwijze en u kort uw problematiek kunt weergeven. Dit gesprek duurt maximaal een half uur en is gratis. Er worden in dit gesprek geen gegevens van u genoteerd. Mocht u verder gaan, dan volgt het intake/kennismakingsgesprek.

Intake/kennismakingsgesprek

In dit gesprek kunt u uw problematiek en hulpvraag weergeven en kunt u vragen stellen en uitleg krijgen over de behandeling. Het kennismakingsgesprek is ook belangrijk om te zien of er een ‘match’ is.

Er wordt een inschatting gemaakt of uw hulpvraag binnen mijn praktijk en in de eerste lijn past. Ook wordt informatie gegeven over de behandelduur. Na dit gesprek, of na een bedenktijd, kunt u beslissen of u start met een behandeling.

De behandeling

In de beginfase van de behandeling stellen we een Behandelcontract op, waarin gezamenlijk opgestelde doelen en andere afspraken staan vermeld. Zo weet u precies waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten.

Tijdens de therapie zijn er meerdere evaluatiemomenten om samen de manier van begeleiden en de voortgang van de therapie te beoordelen en daar waar nodig bij te sturen.

Aanbod

De behandelingen zijn in principe individueel. Wanneer meerdere mensen met een vergelijkbare hulpvraag zich aanmelden, dan kan in overleg voor een groepsvorm gekozen worden.

Regelmatig is er een kortdurend thema-gericht groepsaanbod. Onder Groepsaanbod vindt u daar meer informatie over.

De behandeling kan op zichzelf staan, maar kan ook een aanvulling zijn op een andere behandeling. In dit laatste geval gaat dit in overleg met uw andere behandelaar.